Siktning av matjord

Vibra siktskopan är ett oslagbart verktyg för siktning av jordjord

Matjord siktning är exakt arbete för att få ett högkvalitativt slutresultat. Med MultaVEX Vibra siktskopan kan du enkelt skilja, till exempel stubbar och stenar från jorden. Eftersom det inte finns några roterande blad i hinken, orsakar det inte att träspinnarna kommer in i det färdiga materialet.

 

SIKTNINGSNÄT OCH ELEMENT: ÄNNU MER EXAKT MATJORD SIKTNING

Det är möjligt att installera siktningsnät eller element i våra siktskopor, vilket gör det möjligt att använda våra siktskoporna även vid mycket noggrann matjord siktning. Siktningsnät och element finns i olika densiteter. Läs mer om siktningsnäten och elementen!