Siktning av matjord

Vibra siktskopan är ett oslagbart verktyg för siktning av jordjord

Matjord siktning är exakt arbete för att få ett högkvalitativt slutresultat. Med MultaVEX Vibra siktskopan kan du enkelt skilja, till exempel stubbar och stenar från jorden. Eftersom det inte finns några roterande blad i hinken, orsakar det inte att träspinnarna kommer in i det färdiga materialet.

 

SIKTNINGSNÄT: ÄNNU MER EXAKT SAND SIKTNING

Det är möjligt att installera ett siktningsnät i våra siktskopor, vilket gör det möjligt att använda våra siktskoporna även vid mycket noggrann sand siktning. Siktningsnät finns i olika densiteter. Läs mer om siktningsnäten!