Siktning av rivningsavfall

Vibra siktskopan är ett utmärkt hjälpmedel vid siktning av rivningsavfall

MultaVEX Vibra siktskopan är ett utmärkt och extremt effektivt verktyg för siktning av rivningsavfall. Det är också lämpligt för siktning av betongavfall som innehåller stålstänger utan risk för störning.

Ytterligare siktning noggrannhet kan uppnås genom att installera siktningsnäten på skopan. Från 60-100 ton råmaterial kan ett medelvärde på 30-50 ton 0-90 mm avsiktade varor erhållas vid användning av 90 mm siktningsnät.

EXEMPEL FALL

Mestaripurkajat Oy, Perho, Finland
Ett företag som specialiserat sig på genomförande av rivningsarbeten i alla storlekar, med huvudkontor i Perho, men verksamma i hela Finland.

På en rivningsplats i Seinäjoki-centrum visade MultaVEX Vibra 15-25 siktskopansin effektivitet. Bland det avskärmade rivningsavfallet kan du hitta nästan allt i tillägg till betong, inklusive stålstänger. Detta var emellertid inte ett problem och screeningen gick smidigt.

Med en skopa som var utrustad med 90 mm siktnät screenades i genomsnitt 70 till 100 ton per timme, varav det färdiga 0-90 mm materialet kom 35-50 ton per timme.