Siktning av sand

Med MultaVEX Vibra siktskopa, är sand siktning enkelt och snabbt!

Siktning av sand kan vara enkelt, snabbt och kostnadseffektivt. Med en siktskopa kan du enkelt separera granulär mark från sand.

MultaVEX Vibra siktskopan är en utmärkt apparat för siktning av sand. Det siktar jorden genom att vibrera och inkluderar inte till exempel roterande stänger eller andra delar som enkelt fastnar. Det är ett överlägset verktyg för att bygga skogsvägar, fylla kabellinjer och många andra användningsområden där sandskärmning är nödvändig.

Läs mer om MultaVEX Vibra siktskopan!

SIKTNINGSNÄT OCH ELEMENT: ÄNNU MER EXAKT SAND SIKTNING

Det är möjligt att installera siktningsnät eller element i våra siktskopor, vilket gör det möjligt att använda våra siktskoporna även vid mycket noggrann sand siktning. Siktningsnät och element finns i olika densiteter. Läs mer om siktningsnäten och elementen!