Siktning av stubbar

Vibra siktskopan är också praktiskt för siktning av stubbar

Med MultaVEX Vibra siktskopan är siktning av träd stubbar enkelt och effektivt. Siktskopan separerar snabbt och enkelt, till exempel jord och sand från stubbar. Efter detta kan stubbarna till exempel brännas.

SIKTNINGSNÄT: ÄNNU MER EXAKT SAND SIKTNING

Det är möjligt att installera ett siktningsnät i våra siktskopor, vilket gör det möjligt att använda våra siktskoporna även vid mycket noggrann sand siktning. Siktningsnät finns i olika densiteter. Läs mer om siktningsnäten!