Siktning av stubbar

Vibra siktskopan är också praktiskt för siktning av stubbar

Med MultaVEX Vibra siktskopan är siktning av träd stubbar enkelt och effektivt. Siktskopan separerar snabbt och enkelt, till exempel jord och sand från stubbar. Efter detta kan stubbarna till exempel brännas.

SIKTNINGSNÄT OCH ELEMENT: ÄNNU MER EXAKT SIKTNING AV STUBBAR

Det är möjligt att installera siktningsnät eller element i våra siktskopor, vilket gör det möjligt att använda våra siktskoporna även vid mycket noggrann siktning. Siktningsnät och element finns i olika densiteter. Läs mer om siktningsnäten och elementen!