Betong bearbetning

17.10.2019 | MultaVEX

Vår kund Mestaripurkajat Oy har filmat en video, som visar mycket väl hur betong kan behandlas. I bakgrunden krossas de större bitarna med en krossningskopa och i förgrunden separeras det fina materialet med en MultaVEX Vibra 25-35S siktskopa. Den speciella funktionen hos denna skopan är den extra läppplattan som är installerad för att ersätta tänderna och siktingselementen med 90 mm siktstorlek, som specifikt är avsedda för betong siktning. Allt verkar gå mycket smidigt.