Företaget

Bakgrundsinformation

Pohmako Ky grundades 1986, då verksamheten startades genom maskinförmedling, gradvis övergick vi till maskinförsäljning och import.

År 1987 startade renovering av svängkransar och andra stora lager.

År 1990 startade utvecklingen / tillverkning av en rundstockssvarv / stolp svarv. När den första maskinen var klar, började leveranssvarvning av rundtimmer och stolpar med det.

År 2005 startade utvecklingen av en helt ny typ av MultaVEX siktskopa.

År 2013 lanserades en ny, mer mångsidig siktskopa, MultaVEX Vibra. På grund av en betydande ökning av försäljningen var dags att sätta upp ett aktiebolag, MultaVEX Oy.