Eero Paski
0400 265 419

Kari Töyli
+358 50 413 0338

Kari Töyli
+358 50 413 0338

Knud E. L. Knudsen
+49 170 415 7956

Indrek Reimann
+372 50 89 404

Viitalantie 80
60640 Isokoski
(Seinäjoki)

Viitalantie 80
FI-60640 Isokoski
Finland

Viitalantie 80
FI-60640 Isokoski
Finnland

Viitalantie 80
FI-60640 Isokoski
Soome

Viitalantie 80
FI-60640 Isokoski
Finland

Företaget

Bakgrundsinformation

Pohmako Ky grundades 1986, då verksamheten startades genom maskinförmedling, gradvis övergick vi till maskinförsäljning och import.

År 1987 startade renovering av svängkransar och andra stora lager.

År 1990 startade utvecklingen / tillverkning av en rundstockssvarv / stolp svarv. När den första maskinen var klar, började leveranssvarvning av rundtimmer och stolpar med det.

År 2005 startade utvecklingen av en helt ny typ av MultaVEX siktskopa med Vemitek Oy.

År 2013 lanserades en ny, mer mångsidig siktskopa, MultaVEX Vibra. På grund av en betydande ökning av försäljningen var dags att sätta upp ett aktiebolag, MultaVEX Oy.

De siktskopor som marknadsförs av MultaVEX Oy tillverkas i samarbete med Vemitek Oy. Totalantal anställda är ca 25 personer och produktionsanläggningarna är på cirka 4.000 m².

© 2018 MultaVEX Oy. All rights reserved.