Eero Paski
0400 265 419

Kari Töyli
+358 50 413 0338

Kari Töyli
+358 50 413 0338

Knud E. L. Knudsen
+49 170 415 7956

Indrek Reimann
+372 50 89 404

Viitalantie 80
60640 Isokoski
(Seinäjoki)

Viitalantie 80
FI-60640 Isokoski
Finland

Viitalantie 80
FI-60640 Isokoski
Finnland

Viitalantie 80
FI-60640 Isokoski
Soome

Viitalantie 80
FI-60640 Isokoski
Finland

Garanti

2 års trygghet

Alla MultaVEX siktskopor har 1 års garanti fr.o.m. inköpsdatum. Genom att registrera din MultaVEX Vibra -siktskopa inom 30 dagar från köpet får du en ytterligare ett års garanti.

Garanticertifikat är maskin- och kundberoende; varje skopa måste registreras separat.

Registrering och ytterligare garanti kan inte överföras till en annan person eller företag.

Om det uppstår problem med en MultaVEX siktskopa som ingår i dessa garantivillkor och problemet orsakas av ett fabrikationsfel i material eller tillverkning reparerar MultaVEX din skopa gratis i enlighet med garantivillkoren och villkoren i generiska garantihandboken. För att din skopas garanti ska hålla bör skopan användas, underhållas och drivas i enlighet med MultaVEX säkerhets- och bruksanvisningar.

För att ansöka om garantireparation kontakta din MultaVEX återförsäljare eller ditt lokala MultaVEX kundsupport.

Skopor som skickas för garantireparationer måste åtföljas av giltigt inköpskvitto eller faktura. För reparationer under den extra garantiperioden måste skopan åtföljas av ett giltigt kvitto eller faktura och ett giltigt certifikat för utökad garanti. Annars anses garantin vara ogiltig.

Ett garantianspråk ska lämnas in med så kort fördröjning som möjligt. Ett garantianspråk måste lämnas in inom garantiperioden.

Den information du lämnar på anmälningsblanketten sparas i MultaVEX kundregister. Denna information kommer att användas för kundservice, marknadskommunikation och teknisk support. MultaVEX förbehåller sig rätten att kontakta kunden antingen direkt eller via ett företag som agerar som distributör för MultaVEX, till exempel för att lösa eventuella problem med utrustningen, för varsel om tekniska frågor, och att tillkännage produktuppdateringar samt i marknadsföringssyfte. Registrering ger MultaVEX Oy (Ab) rätt att lagra och använda registreringsuppgifter.

Garanti registrering

© 2018 MultaVEX Oy. All rights reserved.