Jämförelse av siktninghastigheter med olika metoder

3.3.2020 | MultaVEX

Som jämförelse visar videon nedan några olika siktninghastigheter vid användning av olika siktningmetoder.

Siktat material är cirka 10 m³ våt sand per metod.

Siktningmetoder:
1. 30 mm siktstänger med 70 mm stängavstånd
2. 30 mm siktstänger med 30 mm stängavstånd
3. 30 mm siktstänger + siktningslement med 40 mm avstånd