Begagnade maskiner

Begagnade maskiner i vårt lager

ECOLOG-SVARV

Tillverkning av runda stolpar och pålar direkt hos kunden.

Beskrivning av utrustningen:

  • Svarven kan hantera barkat och obarkat virke, liksom färskt, fryst och torrt rundvirke. Sibiriskt lärkträ, virke från kontrollerade eldsvådor, död ved kan också svarvas.
  • Träflisproduktion med avbarkat och färskt virke.
  • Skärlängder på 3-30 meter; skärdiameter 10, 15, 20, 23, 25, 28 och 30 cm. Maximimått på tjock ände är 45 cm.
  • Med stolpsvarvningspaketet kan man tillverka koniska stolpar och gärdsgårdsstolpar med min 6 cm toppände och max 30 cm rotände.
  • Den största fördelen med vår svarv jämfört med andra svarvar på marknaden är att den enkelt hanterar knotigt, böjt och annat rått virke av dålig kvalitet. Dessutom löper svarvverktyget inte så stor risk att skadas eller bli slött som annan liknande utrustning.
  • Svarvarna är utrustade med dieselmotorer och de är lätta att transportera. Kraftöverföringen är hydraulisk och drivenheterna är elektrohydrauliska.
  • En enda person kan sköta doseringsmatarna och transportörerna tillsammans. Räfflingsmaskinen kräver inte heller mer än en person för drift.

Utrustningen kan köpas eller hyras. Vi tillverkar även ny utrustning på beställning.