Rivningsbetong siktning i Pielavesi

21.10.2019 | MultaVEX

Den nya modellen MultaVEX Vibra 30-40 sattes till en test på Mestaripurkajat Oys arbetsplats i Pielavesi, Finland. Materialet som skulle siktas var rivningsbetong och, för att göra siktking mer effektiv, var skopan utrustad med 90 mm siktningselement. Siktningskapaciteten var cirka 100 ton per timme fint material och 35 ton över 90 mm material.